Varbolas on haridust pakutud üle 130 aasta, neist viimased 30 aastat uues ilusas koolimajas. Kool on 6-klassiline ja tegutseb alates 2009. aastast lasteaed-algkoolina. Alates 2015. aasta septembrist jätkab kooliosa 4-klassilisena. Aedkool asub Rapla maakonna Märjamaa valla Varbola külas, on munitsipaalõppeasutus ja kuulub Märjamaa Vallavalitsusele. Aedkooli ametlik nimetus on VARBOLA LASTEAED-ALGKOOL.

Loe edasi...

Aedkoolis on 2015/2016. õppeaastal avatud kaks lasteaia rühma (liitrühm ja aiarühm) ning kaks klassikomplekti: 1.- 4. klass; ja 3. klass; . Lapsi on lasteaias 31, õpilasi koolis 8.